دفتر مرکزی

تهران، خیابان میرداماد، به سمت خیابان ولیعصر، بعد خیابان نلسون ماندلا، ساختمان گروه ارزش آفرینان امتیاز ،پلاک۳۱۹، واحد ۴۰۱

۰۲1-91013964

کارخانه

کیلومتر ۳ جاده زنجان-تبریز، جاده فرعی جنب شرکت آذر گاز

۰۲۴-۳۲۲۸۳۱۱۴

info@spricho.com