نمایش 1–12 از 17 نتیجه

استیک بوقلمون

موجود در انبار

ریال۱,۷۹۰,۰۰۰ریال۵,۳۹۰,۰۰۰

استیک مرغ

موجود در انبار

ریال۱,۳۴۰,۰۰۰ریال۳,۹۹۰,۰۰۰

استیک پاسترامی

موجود در انبار

ریال۲,۰۹۰,۰۰۰ریال۷,۸۹۰,۰۰۰

استیک گوشت

موجود در انبار

ریال۱,۹۹۰,۰۰۰ریال۷,۵۹۰,۰۰۰

بیکن ایرلندی

موجود در انبار

ریال۲,۱۹۰,۰۰۰ریال۷,۹۹۰,۰۰۰

بیکن مرغ و گوشت

موجود در انبار

ریال۱,۶۹۰,۰۰۰ریال۴,۹۹۰,۰۰۰

سینه بوقلمون مزه دار شده

موجود در انبار

ریال۲,۷۹۰,۰۰۰ریال۵,۶۹۰,۰۰۰

ژامبون مرغ

موجود در انبار

ریال۱,۲۴۰,۰۰۰ریال۳,۴۹۰,۰۰۰

کالباس اشپک

موجود در انبار

ریال۱,۹۹۰,۰۰۰ریال۷,۳۹۰,۰۰۰

کالباس سالامی

موجود در انبار

ریال۱,۴۹۰,۰۰۰ریال۴,۹۹۰,۰۰۰

کالباس سوجوک گوشت

موجود در انبار

ریال۱,۸۹۰,۰۰۰ریال۶,۴۹۰,۰۰۰

کالباس لبرکیزه

موجود در انبار

ریال۱,۵۹۰,۰۰۰ریال۴,۹۹۰,۰۰۰