نمایش 1–12 از 13 نتیجه

سوسیس انگلیسی

موجود در انبار

ریال۱,۹۴۰,۰۰۰ریال۶,۴۹۰,۰۰۰

سوسیس باربیکیو

موجود در انبار

ریال۲,۱۹۰,۰۰۰ریال۴,۴۹۰,۰۰۰

سوسیس بولونیا

موجود در انبار

ریال۱,۴۹۰,۰۰۰ریال۳,۴۹۰,۰۰۰

سوسیس فرانکفورتر

موجود در انبار

ریال۱,۵۹۰,۰۰۰ریال۴,۹۹۰,۰۰۰

سوسیس چوریتسو

موجود در انبار

ریال۱,۸۹۰,۰۰۰ریال۵,۹۹۰,۰۰۰

سوسیس کابانوسی

موجود در انبار

ریال۱,۹۹۰,۰۰۰ریال۷,۲۹۰,۰۰۰

سینه مرغ مزه دار شده

موجود در انبار

ریال۲,۲۹۰,۰۰۰ریال۴,۴۹۰,۰۰۰

چوریتسو مدادی

موجود در انبار

ریال۱,۷۹۰,۰۰۰ریال۲,۰۹۰,۰۰۰