پاستا با سوجوک

این پیش غذا ترکیبی از سوسیس فرانکفورتر و نوار های کالباس اشپک همراه با پنیر، و برای مهمانی ها بسیار پیش غذای جذابی می باشد.

بیشتر بخوانید »